/

Välkommen till ordenssällskapet Timglaset

Ordenssällskapet Timglaset som i dagligt tal kallas T-G, bildades 1866 och Sällskapets syfte fastslogs vara att för medlemmarnas sanna väl, på bästa sätt använda den flyende tiden. Detta syfte har inte förändrats utan är fortfarande aktuellt.

Timglaset är ett lokalt göteborgskt ordenssällskap och till skillnad från andra riksspridda sällskap skapar den lokala förankringen en trivsam stämning där alla medlemmarna känner varandra.

Idag består sällskapet av ca 160 bröder. Inom T-G ryms också en damsektion med ett 50-tal medlemmar.

För mer information, kontakta gärna Leif-Åke Fröjelin,

0708-98 89 58, leifake.froje@gmail.com

Timglaset har flyttat in hos myclub.se